top of page

Via den selvopfundne teknik udfoldes det indre billedunivers.

Unikke værker fra det ubevidstes dimensioner, drømmenes surrealiteter og universets anatomiske underliggenheder.

Det følelsesmæssige er af afgørende betydning for underbevidste fænomeners intuitive mentale billedmæssige opståen. Disse udtrykkes med en ekstrem detaljegrad i form af organiske og uorganiske strukturer og transformerede væsener og udføres med fantasiens ubegrænsethed. Et indblik i et visuelt væsens udtryksmåde, hvor der til hver en følelse og tanke knyttes et billedmæssigt udtryk.

Fra sindets immanente dybder til universets transcendente dimensioner. 

bottom of page